Hạt Mix 8 Loại: Nhân Mắc Ca Úc, Óc Chó Vàng Mỹ, Hạnh Nhân Mỹ Sấy, Điều Rang Mộc, Nho Khô, Hạt Bí Xanh, Nam Việt Quất, Hạt Hướng Dương

Hạt Mix 8 Loại: Nhân Mắc Ca Úc, Óc Chó Vàng Mỹ, Hạnh Nhân Mỹ Sấy, Điều Rang Mộc, Nho Khô, Hạt Bí Xanh, Nam Việt Quất, Hạt Hướng Dương
0
Zalo
Hotline